ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 มอบข้าว Royal Mongkut ณ ประเทศกัมพูชา

200 views

คุณณฤพล สมฤทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท Apsara Rice (Cambodia) ร่วมกับ SOMA Group โดย Ms.Cham Krasna (CEO) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน จัดกิจกรรมช่วยเหลือชุมชน จำนวน 115 ครัวเรือน พื้นที่ อ.Koh Oknha Tei จ.Kandal

โดยแจกข้าวสารตรา Royal Mongkut และเครื่องอุปโภคบริโภค สร้างขวัญกำลังใจให้พี่น้องประชาชน และผู้สูงอายุ ที่ได้รับผลกระทบและประสบความยากลำบาก ในสถานการณ์วิกฤต COVID-19 อีกทั้งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ยังเป็นการ เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและองค์กร ปลูกจิตสำนึกร่วมกับแบ่งปันช่วยเหลือสังคมตาม ปณิธาน 3 ประโยชน์ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์