ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 มอบข้าว Royal Mongkut ณ ประเทศกัมพูชา

273 views

คุณณฤพล สมฤทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท Apsara Rice (Cambodia) ร่วมกับ SOMA Group โดย Ms.Cham Krasna (CEO) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน จัดกิจกรรมช่วยเหลือชุมชน จำนวน 115 ครัวเรือน พื้นที่ อ.Koh Oknha Tei จ.Kandal

โดยแจกข้าวสารตรา Royal Mongkut และเครื่องอุปโภคบริโภค สร้างขวัญกำลังใจให้พี่น้องประชาชน และผู้สูงอายุ ที่ได้รับผลกระทบและประสบความยากลำบาก ในสถานการณ์วิกฤต COVID-19 อีกทั้งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ยังเป็นการ เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและองค์กร ปลูกจิตสำนึกร่วมกับแบ่งปันช่วยเหลือสังคมตาม ปณิธาน 3 ประโยชน์ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Biztalk News : Line Official Account

รู้ทัน ข่าวสาร ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ก่อนใคร เพียงสแกน

Categories