แบงก์ชาติ จ่อปรับเป้าจีดีพีใหม่ หลังสภาพัฒน์ลดจีดีพีไตรมาส 1 เหลือ 2.8%

117 views

นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ตามที่ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2562 ในไตรมาส 1 ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ขยายตัวที่ร้อยละ 2.8 จากระยะเดียวกันปีก่อนนั้น ตัวเลขดังกล่าวต่ำกว่าที่ ธปท. ประเมินไว้ในรายงานนโยบายการเงิน รอบเดือนมีนาคม 2562 แต่ถือว่าใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 โดยปัจจัยหลักมาจากการหดตัวของการส่งออกสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน และการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ขณะที่อุปสงค์ในประเทศยังคงขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้จ่ายภาคเอกชน ทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวร้อยละ 4.6 และร้อยละ 4.4 จากระยะเดียวกันปีก่อนตามลำดับ

สำหรับระยะต่อไป เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้จากภาคต่างประเทศเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องติดตามพัฒนาการทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะสถานการณ์ความขัดแย้งทางการค้าของสหรัฐฯ และจีนที่อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตและการใช้จ่ายภาคเอกชน ทั้งนี้ ธปท. จะประเมินและเผยแพร่ประมาณการเศรษฐกิจอีกครั้งในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน วันที่ 26 มิถุนายน 2562